isss.online

ISSS online: tradiční konference v netradičním formátu

proběhlo 19. 10. 2020

Zahajovací příspěvky

Co se na poli digitalizace podařilo a co ne? Jak na veřejné zakázky, aby nebyly předražené? Jak navyšovat státní investice do digitalizace? Jak se mění IT prostředí ve státní správě. Úspěšné příklady digitalizace státní správy.

Jan Pokorný, Alexandr Hrabálek, Andrej Babiš, Zdeněk Hřib, Jiří Běhounek
Jan Pokorný, Alexandr Hrabálek, Andrej Babiš, Zdeněk Hřib, Jiří Běhounek
Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR; Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS
Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR; Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS
Ivan Bartoš, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR
Ivan Bartoš, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR
proběhlo 9. 7. 2021

Česko-taiwanská spolupráce v oblasti ICT

Česko-taiwanská spolupráce v oblasti ICT
Video je doplněno českými titulky anglicky mluvených pasáží a naopak – jazykovou variantu vyberete v menu pod kliknutím na ikonku nastavení.   Video is supplemented by Czech subtitles of English-speaking passages and vice versa—you can select the language variant in the menu after clicking on the settings icon.

Na přelomu září a října loňského roku se uskutečnila historická společná návštěva zástupců Senátu, samosprávných celků a podnikatelského sektoru na Taiwanu. Jak lze aktuálně hodnotit její přínosy, jaké jsou aktuální společné projekty v ICT segmentu a na čem a jak lze stavět další rozvíjející se spolupráci? O tom budou v dalším pokračování cyklu isss.online diskutovat:

proběhlo 18. 5. 2021

Datově orientovaná veřejná správa

Datově orientovaná veřejná správa

Veřejná správa má velké množství dat, se kterými pracuje rozhodně méně, než by mohla, protože rozhodování ve veřejné správě probíhá ne vždy na základě „tvrdých dat“. Příkladů z poslední doby kritizovaných odborně i mediálně najde každý z nás mnoho. Práce s daty a rozhodování na jejich základě je už dnes přitom základní a nutnou podmínkou pro konkurenceschopnost či přímo přežití obchodní společnosti na trhu. Otázka práce s daty, jejich sběr, zpracování i výklad se spíše dříve než později stanou i neodmyslitelnou součástí veřejné správy nejen na vrcholných, ale i na těch nižších úrovních.

Jak ale pracovat s daty ve veřejné správě, jak k nim přistupovat v rámci jednoho úřadu, jak je sdílet, jak koordinovat datově orientovaný postup více subjektů? Jak je zveřejňovat a jak usnadnit odborné veřejnosti a podnikatelům jejich další využití v rámci nadstaveb a aplikací? Jak zvyšovat povědomí široké veřejnosti o dohledatelnosti a dostupnosti sesbíraných dat a jak pozvednout datovou gramotnost občanů i úředníků? Co může přinést v této oblasti iniciativa digitalni-urad.cz? Nejen na tyto otázky budou naši hosté hledat odpověď v další diskusi projektu isss.online.

 • Ivan Bartoš, PSP ČR, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
 • Zdeněk Zajíček, ICT Unie, prezident
 • Roman Vrba, MV ČR, ředitel odboru eGovernmentu
 • Václav Koudele, Microsoft, manažer pro strategické projekty veřejné správy

Slosování soutěže

S mírným časovým odstupem způsobeným zdravotně-bezpečnostními omezeními proběhlo v čtvrtek 1. července slosování respondentů ankety partnera projektu, společnosti Microsoft.

Celkem se sešlo téměř 150 vyplněných dotazníků, z nichž byl vylosován výherce hlavní a jediné ceny, Xbox Series S se dvěma ovladači. Stal se jím pan Ivan Keprta, starosta Městyse Doudleby nad Orlicí.

Výherci gratulujeme, všem zúčastněným děkujeme za vyplnění dotazníku a zpětnou vazbu, a těšíme se na setkání u dalších výstupů online varianty konference ISSS a pokud to situace dovolí, tak i 20. a 21. září v Hradci Králové v KC Aldis při její tradiční prezenční formě.

proběhlo 11. 12. 2020

eHealth – koncepce a strategie

eHealth – koncepce a strategie

Využití IT nástrojů ve zdravotnictví se díky pandemii ukazuje být klíčové. Jak tuto kategorii v ČR zvládáme? Umíme řídit velké IT projekty ve zdravotnictví? Je současný organizační model zdravotnictví jako celku i jeho IT podpory funkční? Máme jasnou vizi, co je v této oblasti prioritou, co je úlohou státu, krajů a samotných poskytovatelů zdravotnických služeb? Mnohé státy v posledních letech zřídily velké státní agentury pro IT ve zdravotnictví. Plánuje se něco takové v ČR? Je cílem ČR centralizace zdravotnických dat nebo i nadále výrazně decentralizovaný model? Je reálné do IT prostředí 21. století dostat skutečně všechny lékaře? Nebo to díky službám eRecept a dalším již není problém? Nestane se díky digitalizaci zdravotnictví závislé na IT a tudíž i zranitelné díky rostoucímu tlaku kybernetických útoků? Víme, jak zlepšit odolnost a IT bezpečnost našich nemocnic a státních systémů?

 • Jiří Běhounek, místopředseda Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 • Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Ladislav Dušek, ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Tomáš Knížek, náměstek ředitele VZP ČR pro informatiku
proběhlo 11. 12. 2020

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování

Jednou z nejdůležitějších aktivit nejen MMR je digitalizace stavebního řízení. V jaké fázi je aktuálně projekt Portálu stavebníka, jednotlivých úložišť, geoportálu a hlavně jaké jsou zkušenosti s pracemi na Digitální technické mapě, o tom si budou povídat naši hosté v této diskusi.

proběhlo 11. 12. 2020
proběhlo 11. 12. 2020

Zlatý erb – eTurismus

Zlatý erb – eTurismus

Slavnostní vyhlášení výsledků Ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci 2020 se uskutečnilo 9. 12. 2020 v prostorách pražské haly Universum u O2 Areny. Ceny na slavnostním ceremoniálu předal poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jakub Janda a generální ředitel agentury Czech Tourism Jan Herget. Oba se shodli na důležitosti kvalitních webových stránek všech subjektů jako důležitém marketingovém nástroji v současné situaci, kdy turistický ruch je pandemií významně postižen a všichni hledají cesty k oživení tohoto segmentu důležitého pro ekonomiku země.

proběhlo 3. 12. 2020

Bankovní identita

Bankovní identita

Digitalizace společnosti je na vzestupu. Současně však chybí jednoduchý, široce rozšířený, důvěryhodný a bezpečný způsob prokázání své totožnosti v digitálním prostoru. Společná aktivita bank přináší na český trh revoluční způsob online ověřování identity občanů a elektronického podpisu. Až 5,5 milionů občanů, kteří mají internetové bankovnictví, budou moci využít své přihlašovací prostředky do banky i pro ověření se ve službách jak státního tak soukromého sektoru.

proběhlo 2. 12. 2020

eHealth – realizace a zkušenosti

eHealth – realizace a zkušenosti

Minimálně 10 let v ČR diskutujeme o rozvoji IT ve zdravotnictví. Mnoho klíčových projektů se podařilo zrealizovat (eRecept, eNeschopenka, systémy výměny dat, NZIS, zdravotnické registry), mnohé zhavarovaly (IZIP, KSRZIS). V letošním roce přišla celosvětová krize COVID-19, která prověřila připravenost zdravotnictví včetně jeho IT systémů a managementu IT projektů. Jak jsme jako stát obstáli? Co jsme zjistili v posledních měsících? Jaké důležité komponenty eHealth nám chyběly pro zvládnutí pandemie? Jaké klíčové změny nás v oblasti eHealth čekají? Víme, jak jsou na tom jinde ve světě? Víme, jaké jsou naše další priority?

 • Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Kraj Vysočina
 • Klára Jiráková, předsedkyně Evropské skupiny eHealth odborníků (eHMSEG) a projektová manažerka projektu NCPeH pro ČR, Kraj Vysočina
 • Renata Golasíková, projektová manažerka projektu eRecept, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Milan Blaha, náměstek ředitele pro IT a komunikaci, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
proběhlo 1. 12. 2020

eIdentita

eIdentita

Jedním z podstatných legislativních počinů konce roku 2019 se stala novela bankovního zákona umožňující zřízení a využití bankovní identity. Poskytovatelé digitálních služeb dostávají nový, bezpečný a široce rozšířený nástroj k ověřování uživatelů – svých klientů a zákazníků. Tzv. Bank ID tak doplňuje zákon o právu na digitální služby, který zavádí povinnost veřejné správy umožnit využití svých služeb v digitální podobě, resp. právo uživatele takovou službu vyžadovat. Zhruba pět milionů potenciálních uživatelů dostává nové možnosti úspory nákladů a času při vyřizování svých záležitostí online, bezpečně a ověřeně.

 • Tomáš Salomon, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny, a. s.
 • Vladimír Dzurilla, Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci
 • Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, z. s.
 • Jiří Peterka, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu
proběhlo 1. 12. 2020

Digitální technická mapa

Digitální technická mapa

Digitální technická mapa je jedním z důležitých prvků digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Nabízíme vám proto podrobnější rozbor této problematiky v podání vedoucích členů Asociace podnikatelů v geomatice.

 • Martin Hrdlička, předseda představenstva, Asociace podnikatelů v geomatice
 • Jiří Bradáč, člen představenstva, Asociace podnikatelů v geomatice
proběhlo 30. 11. 2020

Zlatý erb

Zlatý erb

Jednou ze součástí programu konference ISSS online je předání ocenění v soutěži Zlatý erb 2020 o nejlepší webové stránky v kategoriích „nejlepší webová stránka obce“, „nejlepší webová stránka města“ a „nejlepší elektronická služba a projekt Smart city“. Slavnostní ceremoniál proběhl 24. listopadu 2020 ve 13 hodin a záznam je k dispozici na webových stránkách konference ISSS.online a webových stránkách soutěže Zlatý erb. Věříme, že pro všechny oceněné bude převzetí cen z rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila dostatečným oceněním jejich práce a impulsem k dalšímu rozvoji elektronické komunikace s občany.

proběhlo 19. 11. 2020

Automatizace vnitřních procesů úřadu

Automatizace vnitřních procesů úřadu

Co aktuálně řeší úřady různých úrovní z pohledu možností automatizace vnitřních procesů? Jakou roli hraje elektronický systém spisové služby v těchto postupech? Jaké procesy je možné dále převádět do bezkontaktní podoby? I obecné možnosti automatizace vnitřních procesů?

 • Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
 • Aleš Šantora, ICZ a.s.
 • Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
 • Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina
proběhlo 29. 10. 2020

Portálová řešení pro města a obce

Portálová řešení pro města a obce

Jaké jsou možnosti ověření identity občana? Co je důvodem dosavadního nízkého využití portálu obcemi? Uvidí na první stránce občan všechny své záležitosti napříč celou oblastí státní správy a samosprávy tak, aby je nemusel na portálech jednotlivých obcí dohledávat? Počítá se s možností využití jedné platební brány pro úhradu poplatků předepsaných různými subjekty?

 • Jan Kalina, vedoucí oddělení optimalizace eGovernmentu odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
 • Michal Kraus, člen představenstva, ředitel Úseku vývoje a architektury, Operátor ICT, a. s.
 • Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
 • Jan Dienstbier, obchodní ředitel pobočky Praha, Gordic, spol. s r. o.
 • Jan Števko, vedoucí odboru informačních technologií, Statutární město Prostějov
 • Tomáš Kuthan, Odbor výpočetní techniky a informatiky Magistrátu, Statutární město Kladno
proběhlo 27. 10. 2020

Spisové služby a skartační řízení

Spisové služby a skartační řízení

Co vše může být z tvorby původce důležité, aby bylo zachováno pro budoucí generace? Jaká diskusní témata jsou spojena s elektronizací spisů? Kolik už bylo dokončených elektronických skartačních řízení? Jaký je další vývoj národního digitálního archivu? Jak důležitá je role spisového řádu?

 • Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
 • Jiří Bernas, Národní archiv
 • Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři