ISSS 2020 online: tradiční konference v netradičním formátu

19. října–30. listopadu 2020

V průběhu následujících 6 týdnů budeme přinášet odborné diskuse a důležitá témata týkající se informatizace veřejné správy a dalšího rozvoje digitální společnosti, stejně jako postřehy osobností, které se každoročně aktivně zapojují do programu konference.

19. 10. 2020

Zahájení

Úvodní příspěvky
Úvodní příspěvky

Co se na poli digitalizace podařilo a co ne? Jak na veřejné zakázky, aby nebyly předražené? Jak navyšovat státní investice do digitalizace? Jak se mění IT prostředí ve státní správě? Úspěšné příklady digitalizace veřejné správy. Potřeba aktuálních a dostupných informací nejen v souvislosti s covidem. Investice do realizace chytrých projektů. Příležitost ke zlepšení digitalizace společnosti a nastavení dlouhodobých a sofistikovaných procesů vedoucích ke změně.

 • Jan Pokorný, Český rozhlas
 • Alexandr Hrabálek, primátor města Hradce Králové
 • Andrej Babiš, předseda Vlády České republiky
 • Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy
 • Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
 • Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu České republiky
 • Ivan Bartoš, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Rozhovor s M. Vystrčilem
Rozhovor s M. Vystrčilem
Příspěvek I. Bartoše
Příspěvek I. Bartoše
plánováno 27. 10. 2020

Spisové služby a skartační řízení

V bloku bude diskutována oblast elektronických systémů spisových služeb ve spojitosti s elektronickým skartačním řízením včetně návaznosti na Národní digitální archiv. Budou otevřeny otázky přípravy nejen dokumentů, ale též celých spisů pro tato řízení. Bude ukázána důležitost kvalitních spisových řádů i spisových a skartačních plánů. Stranou pozornosti nezůstanou ani připravované změny příslušných právních předpisů.

 • Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
 • Jiří Bernas, Národní archiv
 • Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická
plánováno 29. 10. 2020

Portálová řešení pro města a obce

Počet měst a obcí pořizujících si různé „portály občana“ a rozhraní pro komunikaci veřejnosti s úřadem roste. Stejně tak pokračuje vývoj portal.gov včetně možností propojení s těmito portály. Na jednu stranu se jedná o významný posun v komunikaci veřejné správy s občanem, na druhou stranu ne vždy jsou naplněna všechna očekávání. Jaká je aktuální situace, co očekávat v dalším vývoji a jak se vyhnout zklamání budou probírat zástupci Ministerstva vnitra, samospráv i dodavatelů.

 • Jan Kalina, vedoucí oddělení optimalizace eGovernmentu odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
 • Michal Kraus, člen představenstva, ředitel Úseku vývoje a architektury, Operátor ICT, a. s.
 • Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická
 • Pavel Rous, Komise pro informační systémy Svazu měst a obcí
 • Jan Dienstbier, obchodní ředitel pobočky Praha, Gordic, spol. s r. o.
 • Ing. Jan Števko, vedoucí odboru informačních technologií, Statutární město Prostějov

eIdentita

Jedním z podstatných legislativních počinů konce roku 2019 se stala novela bankovního zákona umožňující zřízení a využití bankovní identity. Tím je usnadněno využití přihlašovacích údajů do online bankovnictví k ověření totožnosti uživatele v digitálním světě. Takto ověřený uživatel má pak usnadněnu cestu k dalším digitálním službám vyžadujícím jeho identifikaci, a to včetně široké možnosti komunikace s komerčním sektorem i s úřady. V podstatě jim k tomu, do určité požadované míry zabezpečení, bude postačovat přihlásit se do online bankovnictví. Poskytovatelé digitálních služeb dostávají nový, bezpečný a hlavně široce rozšířený nástroj k ověřování uživatelů – svých klientů a zákazníků. Tzv. Bank ID tak doplňuje zákon o právu na digitální služby, který zavádí povinnost veřejné správy umožnit využití svých služeb v digitální podobě, resp. právo uživatele takovou podobu služby vyžadovat. Zhruba pět milionů potenciálních uživatelů tak dostává nové možnosti úspory nákladů a hlavně času při vyřizování svých záležitostí online, bezpečně a ověřeně.

Dále připravujeme

 • Rozvoj komunikační infrastruktury v území
 • Automatizace procesů ve veřejné správě
 • Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
 • Kybernetická bezpečnost – legislativa
 • Kybernetická bezpečnost – government cloud, 5G sítě atp.
 • Spisové služby a spisové řády
 • Digitalizace specifických oblastí veřejné správy
 • Využití ICT samospráv v krizovém řízení
 • Sektorové bloky resortů (CENIA, NÚKIB, MV, MMR)

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři