ISSS 2020 online: tradiční konference v netradičním formátu

19. 11. 2020 9.00

Automatizace vnitřních procesů úřadu

Automatizace vnitřních procesů úřadu

Co aktuálně řeší úřady různých úrovní z pohledu možností automatizace vnitřních procesů? Jakou roli hraje elektronický systém spisové služby v těchto postupech? Jaké procesy je možné dále převádět do bezkontaktní podoby? I obecné možnosti automatizace vnitřních procesů?

 • Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
 • Aleš Šantora, ICZ a.s.
 • Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
 • Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina
proběhlo 19. 10. 2020

Zahajovací příspěvky

Co se na poli digitalizace podařilo a co ne? Jak na veřejné zakázky, aby nebyly předražené? Jak navyšovat státní investice do digitalizace? Jak se mění IT prostředí ve státní správě. Úspěšné příklady digitalizace státní správy.

Jan Pokorný, Alexandr Hrabálek, Andrej Babiš, Zdeněk Hřib, Jiří Běhounek
Jan Pokorný, Alexandr Hrabálek, Andrej Babiš, Zdeněk Hřib, Jiří Běhounek
Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR; Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS
Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR; Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS
Ivan Bartoš, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR
Ivan Bartoš, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR
proběhlo 27. 10. 2020

Spisové služby a skartační řízení

Spisové služby a skartační řízení

Co vše může být z tvorby původce důležité, aby bylo zachováno pro budoucí generace? Jaká diskusní témata jsou spojena s elektronizací spisů? Kolik už bylo dokončených elektronických skartačních řízení? Jaký je další vývoj národního digitálního archivu? Jak důležitá je role spisového řádu?

 • Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
 • Jiří Bernas, Národní archiv
 • Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická
proběhlo 29. 10. 2020

Portálová řešení pro města a obce

Portálová řešení pro města a obce

Jaké jsou možnosti ověření identity občana? Co je důvodem dosavadního nízkého využití portálu obcemi? Uvidí na první stránce občan všechny své záležitosti napříč celou oblastí státní správy a samosprávy tak, aby je nemusel na portálech jednotlivých obcí dohledávat? Počítá se s možností využití jedné platební brány pro úhradu poplatků předepsaných různými subjekty?

 • Jan Kalina, vedoucí oddělení optimalizace eGovernmentu odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
 • Michal Kraus, člen představenstva, ředitel Úseku vývoje a architektury, Operátor ICT, a. s.
 • Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
 • Jan Dienstbier, obchodní ředitel pobočky Praha, Gordic, spol. s r. o.
 • Jan Števko, vedoucí odboru informačních technologií, Statutární město Prostějov
 • Tomáš Kuthan, Odbor výpočetní techniky a informatiky Magistrátu, Statutární město Kladno
připravujeme

eIdentita

Jedním z podstatných legislativních počinů konce roku 2019 se stala novela bankovního zákona umožňující zřízení a využití bankovní identity. Tím je usnadněno využití přihlašovacích údajů do online bankovnictví k ověření totožnosti uživatele v digitálním světě. Takto ověřený uživatel má pak usnadněnu cestu k dalším digitálním službám vyžadujícím jeho identifikaci, a to včetně široké možnosti komunikace s komerčním sektorem i s úřady. V podstatě jim k tomu, do určité požadované míry zabezpečení, bude postačovat přihlásit se do online bankovnictví. Poskytovatelé digitálních služeb dostávají nový, bezpečný a hlavně široce rozšířený nástroj k ověřování uživatelů – svých klientů a zákazníků. Tzv. Bank ID tak doplňuje zákon o právu na digitální služby, který zavádí povinnost veřejné správy umožnit využití svých služeb v digitální podobě, resp. právo uživatele takovou podobu služby vyžadovat. Zhruba pět milionů potenciálních uživatelů tak dostává nové možnosti úspory nákladů a hlavně času při vyřizování svých záležitostí online, bezpečně a ověřeně.

 • Tomáš Salomon, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny, a. s.
 • Vladimír Dzurilla, Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci
 • Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, z. s.
 • Jiří Peterka, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

eHealth – realizace a zkušenosti

Minimálně 10 let v ČR diskutujeme o rozvoji IT ve zdravotnictví. Mnoho klíčových projektů se podařilo zrealizovat (eRecept, eNeschopenka, systémy výměny dat, NZIS, zdravotnické registry), mnohé zhavarovaly (IZIP, KSRZIS). V letošním roce přišla celosvětová krize COVID-19, která prověřila připravenost zdravotnictví včetně jeho IT systémů a managementu IT projektů. Jak jsme jako stát obstáli? Co jsme zjistili v posledních měsících? Jaké důležité komponenty eHealth nám chyběly pro zvládnutí pandemie? Jaké klíčové změny nás v oblasti eHealth čekají? Víme, jak jsou na tom jinde ve světě? Víme, jaké jsou naše další priority?

 • Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Kraj Vysočina
 • Klára Jiráková, předsedkyně Evropské skupiny eHealth odborníků (eHMSEG) a projektová manažerka projektu NCPeH pro ČR, Kraj Vysočina
 • Renata Golasíková, projektová manažerka projektu eRecept, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Milan Blaha, náměstek ředitele pro IT a komunikaci, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Zlatý erb

Jednou ze součástí programu konference ISSS online je předání ocenění v soutěži Zlatý erb 2020 o nejlepší webové stránky v kategoriích „nejlepší webová stránka obce“, „nejlepší webová stránka města“ a „nejlepší elektronická služba a projekt Smart city“. Slavnostní ceremoniál proběhne 24. listopadu 2020 ve 13 hodin a záznam bude k dispozici na webových stránkách konference ISSS.online a webových stránkách soutěže Zlatý erb. Věříme, že pro všechny oceněné bude převzetí cen z rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila dostatečným oceněním jejich práce a impulsem k dalšímu rozvoji elektronické komunikace s občany.

Dále připravujeme

 • Rozvoj komunikační infrastruktury v území
 • Kybernetická bezpečnost – legislativa a minimální standardy bezpečnosti
 • Kybernetická bezpečnost – obrana proti ransomware
 • Spisové služby a spisové řády
 • Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
 • Digitalizace specifických oblastí veřejné správy
 • Kybernetická bezpečnost – 5G sítě
 • Využití ICT samospráv v krizovém řízení

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři